Youth + Teens

OFEK (HORIZON)

אופק

אופק הינה תכנית חינוכית לבני נוער ישראלים (11-15) המבקשת לענות על הצורך לחבר אותם לבני גילם ולהפגיש אותם עם תכנים יהודיים וישראליים באמצעות למידה, משחק והתנסות מעשית בחברה. התכנית תיגע ותעצב את מעגלי הזהות השונים של הנערים

A social & educational program for Israeli teens (11-15) that explore their Israeli and Jewish values and identity. (in Hebrew)

Register